Cena SEO optimalizace

SEO za měsíční poplatek

Optimalizace pro vyhledávače nikdy není dokončená, vždy je zapotřebí udělat něco nové. Optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčným poplatkem je pravidelná optimalizace webových stránek, optimalizují se každý měsíc, proto je ideálním řešením pro všechny vlastníky webových stránek.

 

Optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem zajistí každý měsíc pro Vaší webovou stránku lepší umístění. I z názvu je samozřejmé, že si při optimalizaci účtujeme měsíční poplatek, přičemž Vám už dále nevzniknou žádné další výdaje. Cena optimalizace pro vyhledávače se v tomto případě nemění ani tehdy, pokud klíčová slova dosáhnou první místa, tj. nevzniknou tím žádné další ani skryté výdaje.

 

Výhodou při tomto typu optimalizace je možnost změny klíčových slov, co znamená, že pokud dané klíčové slovo dosáhlo požadované umístění, můžete si vybrat nové klíčové slovo. Při optimalizaci pro vyhledávače podle míry úspěšnosti tato možnost neexistuje.

 

Výhody optimalizace pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem


Proberme si tyto výhody podrobněji:

 •          Výhodnější cena, jako cena optimalizace na základě úspěšnosti

V případě optimalizace podle míry úspěšnosti při dosažení pozice na první straně, zaplatíte za klíčové slovo za měsíc od 30,- do 70,- €..

To znamená, že v případě 5 slov na první straně zaplatíte měsíčně od od 150,- do 350,- €.

Cena optimalizace na základě fixního měsíčního poplatku je ve srovnání s těmito cenami pevná a to pouze 67,- €.

 •        Technika je stejná jako při optimalizaci podle míry úspěšnosti

Optimalizace se vykonává jedním způsobem, proto je metoda stejná, jako v případě optimalizace pro vyhledávače podle míry úspěšnosti.

Pokud si někdo myslí, že při prvním nebo druhém způsobu optimalizace dostane více, tak se mýlí. Naše služby jsou vždy a za všech okolností stejně kvalitní, je pouze na rozhodnutí klienta, kterou formu optimalizace si vybere.

 •       Vaše web stránka je kompletně optimalizována

Při optimalizaci je nejlepší, pokud je zkontrolována celá webová stránka, aby se mohly opravit všechny případné chyby a aby hlavní stránka, resp. podstránky dostávaly každý měsíc zpětné odkazy.

Takto se docílí kompletní optimalizace webové stránky. Je to i tím, že stránka může získat přední umístění i prostřednictvím 10-20 klíčových slov v případě, pokud se realizovala všechna potřebná nastavení, čím se stránka posiluje.

Naše úspěšnost spočívá v tom, že Vaší webovou stránku neoptimalizujeme pouze přes hlavní stránku, ale i včetně její podstránek.

Odkazy se budují průběžně

 •          Odkazy se budují průběžně

Aktuální směrnice Google zadávají rychlost vzniku webových stránek. V minulosti jejich rychlé budování znamenalo jejich rychlé výsledky, dnes znamenají rychlé pokuty. Proto je kvalita odkazů, jejich anchor a jejich postupnost při budování webové stránky velmi důležitá.

 •      Dostáváte měsíční výkazy tykající se pozicí

Při naší práci klademe zvláštní důraz i na informovanost našich zákazníků. Proto jsme s nimi v pravidelném kontaktu, měsíčně jim zasíláme oznámení o případném zlepšení nebo zhoršení jejich pozice. Touto analýzou umístění mohou naši zákazníci sledovat naši práci a zároveň i naše výsledky.

 •     Klíčová slova můžete měnit každý měsíc

Hlavní rozdíl mezi optimalizací podle míry úspěšnosti a optimalizací na základě fixního měsíčního poplatku je, že při optimalizaci podle míry úspěšnosti není možnost výměny klíčových slov a jejich umístění je základním údajem pro fakturaci.

Optimalizace na základě fixního měsíčního poplatku tuto možnost nabízí, co znamená, že zadání nového klíčového slova je možné kdykoliv. Je to dobré z toho důvodu, že Vás možná napadne nové klíčové slovo, kterým by bylo možné dosáhnout ještě lepší umístění. Pokud je to tak, tato změna je nezbytná, webovou stránku třeba optimalizovat na nové klíčové slovo, aby se tím umožnilo dosažení požadovaného cíle.

Protože je měsíčná cena optimalizace fixní, neznamená tato změna pro zákazníka žádné nové poplatky.

Postupy při optimalizaci s fixním měsíčním poplatkem

Proberme si tyto kroky podrobněji:

Výběr klíčových slov

 •      Výběr klíčových slov

Prvním krokem při optimalizaci pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem je výběr klíčových slov. Při jejich výběru Vám pomůžeme, aby byla vybrána taková klíčová slova, která Vám zajistí přední místa ve vyhledávání a na která budou skutečně přicházet noví i potencionální návštěvníci. Právě z tohoto důvodu je výběr správných klíčových slov optimalizace pro vyhledávače velmi důležitý.

Pokud nebudou vybrána vhodná klíčová slova, ale slova, která potencionální zákazníky neosloví, optimalizace se stane zbytečnou.

Výběr klíčových slov má proto svá pravidla: Je třeba vědět, kolik lidí vyhledává na základě daného slova, jaká je konkurence slova, zda jsme na venkově nebo v hlavním městě, jestli chceme rozběhnout mezinárodní obchod, ale užitečná mohou být i takzvaná Long tail klíčová slova.

 •       Analýza web stránky

Analýza webové stránky je nezbytnou součástí optimalizace. Díky ní se odhalí nedostatky, které brání webové stránce k dosažení lepšího postavení ve vyhledávači. Poskytuje i údaje o relevantnosti stránky vzhledem na klíčová slova. Pro zvýšení relevantnosti webové stránky je často psaní obsahů, čím se zajistí zvýšení relevantnosti.

Analýzou se odhalí chybné prvky, které je potřebné opravit.

Analýza webové stránky probíhá jednak z obsahového, ale i z technického hlediska. My pro Vás zrealizujeme opravu chyb, zkontrolujeme zpětné odkazy a v případě potřeby navrhneme možnost umístění nových.

 •     Psaní obsahů

Psaní obsahů je důležité z dvou hledisek: z hlediska návštěvníka a z hlediska ve vyhledávači

Pokud se díváme na potřeby zákazníků, obsah je velmi důležitý proto, aby si v něm přečetl informace o tom, co přesně hledá. Pokud neobsahuje informace na dané téma, návštěvníka, který je zároveň i potencionálním klientem, rychle ztratíme.

Pozice ve vyhledávači je sledovaná systémem Google Panda Update, který se soustředí na obsahy webových stránek, a právě přes ně je posuzuje z hlediska relevantnosti.

Pokud webová stránka neobsahuje dostatečný a relevantní obsah, pozice ve vyhledávači se budou zhoršovat. Pokud nevíte, jak vylepšit své umístění, pomůžeme Vám s psaním obsahů nebo je rovnou napíšeme.

 •       Nastavení webové stránky

Nastavení webové stránky

Nastavení webové stránky je dalším krokem optimalizace. Změny, které je potřebné udělat se zjistí při analýze.

Nejčastěji potřebnou formou je přepsání Title a Meta Data a jejich optimalizace pro danou webovou stránku tak, aby byly dostatečně relevantní.

Mezi další nastavení patří například nastavení s aneb bez www, oprava chyb zdrojového kódu, optimalizace obrázků, vytváření vnitřních odkazů a vložení h1-h2.

Z hlediska získání dobré pozice nejsou všechny stejně důležité. Je to i proto, že jejich seznam je velice dlouhý.

Aby mohla Vaše webová stránka získat co nejlepší umístění, jsme Vám k dispozici i při realizaci nastavení a oprav chyb.

 •      Budování zpětných odkazů

Budování zpětných odkazů znamená budování vnějších propojení stránky. Budování zpětných odkazů v značné míře přispívá k zlepšení postavení webové stránky, avšak je potřebné i budování vysoce kvalitních odkazů.

Protože odkazy, které budujeme, pocházejí z webových stránek, které mají velkou důvěru Google, jsou schopny efektivně zlepšovat Vaše pozice. Při optimalizaci pro vyhledávače s fixním měsíčním poplatkem pro Vás zajistíme silné zpětné odkazy na Vaši stránku, PageRank odkazy, magazínové, blogové nebo článkové odkazy.

Odkazy je možné najít v textovém prostředí, čím zajišťují relevantnost stránky.